“Better tomorrow Read today” = “อ่านหนังสือวันนี้ เพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่า”
FREEBOX

 

ติงฮุย. 2558. สำนวนจีน ยิ่งอ่านยิ่งสนุก. กรุงเทพฯ : อมรินทร์. 239 หน้า. 195 บาท.

 

          นำเสนอสำนวนจีนประกอบเนื้อเรื่องที่อ้างอิงประวัติศาสตร์ สอดแทรกวัฒนธรรม ทั้งยังให้การวิเคราะห์ด้วยคำอธิบายที่เข้าใจง่าย เพื่อพัฒนาทักษะความรู้ความเข้าใจภาษาจีนกลาง ภายในเล่มประกอบด้วยนิทานพร้อมภาพประกอบทั้งหมด 10 เรื่อง 10 สำนวน พร้อมความหมาย แหล่งที่มา สำนวนที่มีความหมายใกล้เคียง และสำนวนที่มีความหมายตรงกันข้าม พร้อมประโยคที่แสดงวิธีใช้ ช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจและนำไปใช้ได้จริง

 

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม
เดือนนี้
694
ปีนี้
53,467
นักศึกษาและคณาจารย์จากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เยี่ยมชมงานห้องสมุด วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563
ดูกิจกรรมทั้งหมด