“Better tomorrow Read today” = “อ่านหนังสือวันนี้ เพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่า”
FREEBOX

 

เรวัตร์  พันธุ์พิพัฒน์. 2557. กระดูกของความลวง. กรุงเทพฯ : ในดวงใจ. 242 หน้า. 190 บาท.

 

          รวมเรื่องสั้นชุด “กระดูกของความลวง” นี้ ประกอบด้วยเรื่องสั้น 12 เรื่อง ที่อิงโดยอ้อมกับปีนักษัตร งานของเรวัตตร์ พันธุ์พิพัฒน์ นั้น ผู้อ่านสามารถ “อ่านผาด” หรืออ่านเอาเรื่อง และสามารถ “อ่านพิศ” หรืออ่านเอารส ซึ่งต้องผ่านการพินิจพิจารณาเพื่อตีความสัญลักษณ์อันแฝงอยู่ในทุกอณูของเรื่องแต่ละเรื่อง ที่เชื่อมร้อยกันไว้อย่างน่าค้นหา เรวัตร์ ได้จำลองโลกของเราไว้ในรวมเรื่องสั้น “กระดูกของความลวง” ซึ่งมิติต่างๆ ของความเป็นมนุษย์ได้ถูกตีแผ่อย่างแยบยล ส่งผลกระเทือนต่อหัวใจทุกดวงที่ยังมีความรู้สึกรู้สา...อ่านเถิด แล้วจะรู้ว่าพวกเราเปราะบางเพียงใด ใจดำอย่างไร ฉกฉวยเพียงไหน เมินเฉยต่อใคร ชาญฉลาดหรือโง่เขลาเพียงใด และยังอ่อนไหวกับเรื่องเหล่านี้ได้ไหม เรื่องสั้นของเรวัตร์ ยังมีกลิ่นอายของสัจนิยมมหัศจรรย์ (Magical Realism) โดยแต่ละเรื่องนั้นได้รับการถ่ายทอดออกมาเป็นภาพประกอบอันทรงพลังโดย ไพศาล ธีรพงศ์วิษ ศิลปินและนักวิจารณ์ศิลปะแถวหน้า

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม
เดือนนี้
691
ปีนี้
53,464
นักศึกษาและคณาจารย์จากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เยี่ยมชมงานห้องสมุด วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563
ดูกิจกรรมทั้งหมด