“Better tomorrow Read today” = “อ่านหนังสือวันนี้ เพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่า”
FREEBOX

 

สุ  พัฒนานันท์. 2558. หนึ่งโรคเล็กกลายเป็นโรคใหญ่ถ้าไม่ใส่ใจดูแล. กรุงเทพฯ : ปราชญ์. 192 หน้า. 165 บาท.

 

         หนังสือ "หนึ่งโรคเล็กกลายเป็นโรคใหญ่ถ้าไม่ใส่ใจดูแล" เล่มนี้ ได้นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของเราให้พ้นหรือห่างไกลโรคภัยไข้เจ็บ โดยรวบรวมจากประสบการณ์ของผู้ที่อยู่ใกล้หมอมานาน หลาย 10 ปีในฐานะพยาบาล จึงทำให้ได้รับความรู้โดยตรงในการดูแลรักษาตัวเอง ให้เกิดความสมบูรณ์ในด้านการรักษาสุขภาพ เปรียบเหมือนหมอสามัญประจำบ้าน ใครที่รักษาสุขภาพควรมีเอาไว้ เพื่อที่จะได้ศึกษาและดูแลตัวเองให้ปลอดจากโรคภัยได้อย่างแท้จริง

 

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม
เดือนนี้
697
ปีนี้
53,470
นักศึกษาและคณาจารย์จากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เยี่ยมชมงานห้องสมุด วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563
ดูกิจกรรมทั้งหมด