“Better tomorrow Read today” = “อ่านหนังสือวันนี้ เพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่า”
FREEBOX

 

เผย์  เสี่ยวรุ่ย. 2549. พจนานุกรมจีน - ไทย. กรุงเทพฯ : ทฤษฏี. 567 หน้า. 500 บาท.

 

           รวบรวมศัพท์ทันสมัยกว่า 30,000 คำ พร้อมบอกประเภทของคำ เช่น คำกริยา คำนาม คำวิเศษณ์ สำนวน เทียบศัพท์อักษรย่อและอักษรเต็มควบคู่กัน

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม
เดือนนี้
696
ปีนี้
53,469
นักศึกษาและคณาจารย์จากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เยี่ยมชมงานห้องสมุด วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563
ดูกิจกรรมทั้งหมด