“Better tomorrow Read today” = “อ่านหนังสือวันนี้ เพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่า”
FREEBOX

 

ประทุมพร  วัชรเสถียร. 2557. โลกร่วมสมัย 2 : คำตอบที่คนรุ่นใหม่ใคร่รู้. กรุงเทพฯ : ปาเจรา. 488 หน้า. 450 บาท.

 

           หยิบยกกรณีปัญหา หรือวิกฤติการณ์ในยุคปัจจุบันมาศึกษา โดยกลวิธีการตั้งคำถามและให้คำตอบอย่างตรงไปตรงมา ทั้งนี้ เพื่อความรวดเร็ว ชัดแจ้ง และประหยัดเวลาในการศึกษาของผู้ที่สนใจที่จะสามารถเข้าถึงประเด็นปัญหาที่ปรากฏอยู่ในสื่อต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วที่สุด

 

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม
เดือนนี้
694
ปีนี้
53,467
นักศึกษาและคณาจารย์จากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เยี่ยมชมงานห้องสมุด วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563
ดูกิจกรรมทั้งหมด