“Better tomorrow Read today” = “อ่านหนังสือวันนี้ เพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่า”
FREEBOX

 

พี่เป้ - วีรยุทธ เอี่ยมสุนทรสิน. 2558. เรียนเก่งสอบติดทำยังไง. กรุงเทพฯ : ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์. 157 หน้า. 150 บาท.

 

          คู่มือเตรียมสอบที่ไม่เน้นวิชาการแต่เน้นวิชาใจ แนะวิธีกำหนดชีวิตการศึกษาของตัวเองได้ด้วยมือและใจของตัวเอง! “อนาคตอยู่ในมือของเรา” หนังสือเล่มนี้จะบอกวิธีให้ทุกคน สามารถกำหนดอนาคตได้ด้วยมือของตัวเอง เพียงเปลี่ยนความคิดร้ายๆ

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม
เดือนนี้
698
ปีนี้
53,471
นักศึกษาและคณาจารย์จากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เยี่ยมชมงานห้องสมุด วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563
ดูกิจกรรมทั้งหมด