“Better tomorrow Read today” = “อ่านหนังสือวันนี้ เพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่า”
FREEBOX

 

นเรนทรา  จาดฮาฟ. 2558. จัณฑาล.  กรุงเทพฯ : สันสกฤต. 305 หน้า. 350 บาท.

 

          คุณนายกล่าวด้วยน้ำเสียงเหยียดหยาม และฉันไม่อาจเข้าใจได้เลยว่า เหตุใดเพียงแค่ฉันจับถาดอาหารนั้น จะพาลทำให้ขนมทั้งถาดแปดเปื้อน ฉันไม่เข้าใจว่าใครเป็นคนตัดสินให้ทุกอย่างเป็นเช่นนี้ ฉันเองก็สงสัยเช่นกันว่า จัณฑาลอย่างเรามันแย่กว่าสัตว์เดรัจฉานหรือไง ฉันอดทนยอมรับที่เขาบอกว่า เพราะบาปมหันต์ในชาติก่อน ชาตินี้จึงเกิดเป็นจัณฑาล จัณฑาลต้องแขวนหม้อดินไว้ที่คอ เพื่อรองรับน้ำลายของตนที่ไม่อาจถ่มลงพื้นให้แปดเปื้อนได้ ต้องห้อยไม้กวาดติดไว้ที่สะโพกเพื่อคอยกวาดกลบรอยเท้าตัวเองขณะเดิน จัณฑาลถูกห้ามสวมรองเท้า จึงต้องหิ้วรองเท้าเดินไปนอกหมู่บ้านถึงจะสวมได้

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม
เดือนนี้
698
ปีนี้
53,471
นักศึกษาและคณาจารย์จากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เยี่ยมชมงานห้องสมุด วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563
ดูกิจกรรมทั้งหมด