“Better tomorrow Read today” = “อ่านหนังสือวันนี้ เพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่า”
FREEBOX

 

ฝ่ายวิชาการสำนักพิมพ์แมนดารินเอดูเคชั่น. 2558. คู่มือการเรียนการสอนภาษาจีน ฉบับปรับปรุง. กรุงเทพฯ : แมนดาริน เอดูเคชั่น. 292 หน้า. 280 บาท.

 

         การเรียนการสอนภาษาจีนในปัจจุบัน ความต้องการของผู้เรียนมีแนวโน้มเปลี่ยนไปจาก "ได้มีโอกาสเรียน เข้าใจได้บ้าง" พัฒนามาเป็น "รู้จริง รู้ลึก ได้ผลจริง" ดังนั้น การเรียนอย่างไรให้ได้ผลเร็วที่สุด มีประสิทธิภาพที่สุด จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการค้นคว้าหาคำตอบ เพื่อให้สามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ หนังสือ "คู่มือการเรียนการสอน ภาษาจีน ฉบับปรับปรุง" เล่มนี้ จัดทำขึ้นเพื่อผู้เรียนและผู้สอนภาษาจีนระดับต้นและกลางในประเทศไทยโดยเฉพาะ เป็นหนังสือจีน-ไทย สองภาษาเล่มแรกในไทย โดยอธิบายเนื้อหาอย่างละเอียดครบถ้วน บรรยายด้วยภาษาที่กระชับ เข้าใจง่าย และสะดวกต่อการใช้งาน เหมาะสำหรับผู้ที่ศึกษาภาษาจีนระดับต้นและกลาง

 

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม
เดือนนี้
696
ปีนี้
53,469
นักศึกษาและคณาจารย์จากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เยี่ยมชมงานห้องสมุด วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563
ดูกิจกรรมทั้งหมด