“Better tomorrow Read today” = “อ่านหนังสือวันนี้ เพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่า”
FREEBOX

 

โรจน์ฤทธิ์  โรจนธเนศ. 2558. My Chemistry Book The Intermediate. กรุงเทพฯ : โรงสมุดคงเจริญ. 297 หน้า. 380 บาท.

 

          สรุปย่อเนื้อหาสำคัญวิชาเคมี สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แบบเจาะลึก กระชับ ชัดเจน เข้าใจง่าย ชวนติดตาม พร้อมโจทย์ปัญหาและตัวอย่างประกอบหลากหลาย ที่จะช่วยให้ผู้อ่านเกิดความเข้าใจเคมีได้มากขึ้น ถ่ายทอดจากผู้เขียนซึ่งมีประสบการณ์ในการสอนพิเศษวิชาเคมีมานานกว่า 20 ปี เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจในวิชาเคมี รวมทั้งผู้ที่ต้องการทบทวนเนื้อหาและเตรียมความพร้อม เพื่อเตรียมสอบเคมีในระดับต่างๆ ทั้งสอบประจำภาค สอบเข้ามหาวิทยาลัย รวมถึงการสอบชิงทุน
 

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม
เดือนนี้
695
ปีนี้
53,468
นักศึกษาและคณาจารย์จากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เยี่ยมชมงานห้องสมุด วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563
ดูกิจกรรมทั้งหมด