“Better tomorrow Read today” = “อ่านหนังสือวันนี้ เพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่า”
FREEBOX

 

วลัยพร  หงส์วิเศษชัย. 2558. พูดจีนจากจินตภาพ = Mind Map Chinese. กรุงเทพฯ : พราว. 359 หน้า. 220 บาท. 

 

          ภาษาจีนใคร ๆ ก็ว่ายากเรียนแล้วก็รู้สึกท้อใจไปตาม ๆ กัน ทั้งยังเป็นภาษาใหม่ที่ไม่รู้สึกคุ้นเคยเหมือนภาษาอังกฤษด้วยเหตุนี้เราจึงพยายามสร้างการเรียนรู้ภาษาจีนจากภาพ Diagram และ Mind Map เพราะการจำเป็นภาพเป็นวิธีการที่ผู้เชี่ยวชาญทางสมองต่างยอมรับว่าได้ผล จำแม่นแล้วยังดึงข้อมูลที่จำเป็นภาพเอาไว้ออกมาใช้ได้อย่างรวดเร็วจึงไม่ต้องสงสัยเลยว่าวิธีการเรียนในหนังสือ "พูดจีนจากจินตภาพ Mind Map Chinese เล่มนี้จะทำให้ผู้อ่านเพลิดเพลินและเกิดประโยชน์ได้มากมายเพียงใด

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม
เดือนนี้
695
ปีนี้
53,468
นักศึกษาและคณาจารย์จากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เยี่ยมชมงานห้องสมุด วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563
ดูกิจกรรมทั้งหมด