“Better tomorrow Read today” = “อ่านหนังสือวันนี้ เพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่า”
FREEBOX

 

สุภาณี  ปิยพสุนทรา. 2557. สามก๊ก ฉบับภาพบุคคลพร้อมประวัติ. กรุงเทพฯ : ตถาตา พับลิเคชั่น. 255 หน้า. 180 บาท.

 

            หากปัญหาการอ่าน "สามก๊ก" คือตัวละครที่มากมายจนจำไม่หวาดไม่ไหว พานทำให้งงงวยไปกับเนื้อเรื่อง "สามก๊ก ฉบับภาพบุคคลพร้อมประวัติ" เล่มนี้ ช่วยแก้ปัญหานี้ได้ ด้วยการรวบรวมตัวละครเด่นที่สำคัญ จัดอย่างเป็นก๊กเป็นเหล่า พร้อมประวัติโดยย่อ และภาพประกอบที่เป็นเอกลักษณ์ น่าสะสม

 

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม
เดือนนี้
698
ปีนี้
53,471
นักศึกษาและคณาจารย์จากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เยี่ยมชมงานห้องสมุด วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563
ดูกิจกรรมทั้งหมด