“Better tomorrow Read today” = “อ่านหนังสือวันนี้ เพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่า”
FREEBOX

 

เฑียร  ธรรมดา. 2558. พูดสเปน. กรุงเทพฯ : ลีลาภาษา. 254 หน้า. 250 บาท.

 

           คู่มือสำหรับผู้ที่มีใจรัก ภาษาสเปน อ่านเข้าใจง่าย อ่านกันแบบสบายๆ ไ่ม่ซีเีรียส 
เน้นการติดต่อสื่อสารเบื้องต้น และบทสนทนาง่ายๆ ที่สำคัญในชีวิตประจำวัน 
เหมาะเป็นแนวทางสำหรับการใช้ชีวิตในสเปน ตลอดจนเ็ป็นคู่มือในการเดินทาง
ท่องเที่ยว คนที่ไม่มีพื้นฐานความรู้มาก่อนก็สามารถเรีัยนรู้ได้

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม
เดือนนี้
696
ปีนี้
53,469
นักศึกษาและคณาจารย์จากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เยี่ยมชมงานห้องสมุด วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563
ดูกิจกรรมทั้งหมด