“Better tomorrow Read today” = “อ่านหนังสือวันนี้ เพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่า”
FREEBOX

 

คิม  ฮเยกยอง. 2558. สนทนาจีนสุดฮิตพิชิตทุกสถานการณ์ด้วย Real Chinese Conversation. กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น. 253 หน้า. 195 บาท

 

          รวบรวมบทสนทนาภาษาจีนในหลากหลายสถานการณ์ พร้อมเกร็ดความรู้ เข้าใจง่าย นำไปใช้ได้จริง และโต้ตอบได้ฉับไว เริ่มตั้งแต่ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษาจีนและตัวอักษรจีน ลักษณะสำคัญของภาษาจีน หลักการออกเสียงในระบบพินอิน บทสนทนาพื้นฐานง่ายๆ ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น การทักทาย การบอกลา การแนะนำตัว การขอบคุณ การขอโทษ บทสนทนาตามสถานการณ์ต่างๆ แบ่งออกเป็นหมวดชอปปิง การบริการ ร้านอาหาร นันทนาการ คมนาคม การเดินทาง ฉุกเฉิน รวมถึงคำศัพท์เพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลข วันและเวลา หน่วยวัด เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาภาษาจีนด้วยตนเอง
 

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม
เดือนนี้
695
ปีนี้
53,468
นักศึกษาและคณาจารย์จากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เยี่ยมชมงานห้องสมุด วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563
ดูกิจกรรมทั้งหมด