“Better tomorrow Read today” = “อ่านหนังสือวันนี้ เพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่า”
FREEBOX

 

วาตานาเบะ  โนบุโกะ. 2558. ขยับ ปรับ สริรีะ บอกลาปัญหาสุขภาพ. กรุงเทพฯ : ฟรีมายด์. 118 หน้า. 150 บาท. 

 

          รวบรวมที่มาของปัญหามากมายที่สาวๆพบเจอปัจจัยเชื่อมโยงว่าเกิดขึ้นได้อย่างไร และเนื่องจากการรักษาที่ปลายเหตุไม่อาจทำให้อาการของโรคหายขาดได้  ผู้เขียนบริหารร่างกายแบบง่ายๆ และการกระชับกระดูกเชิงกราน ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาต่างๆดังกล่าวได้ อย่งอยู่หมัด 

 
 

จำนวนผู้เยี่ยมชม
เดือนนี้
694
ปีนี้
53,467
นักศึกษาและคณาจารย์จากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เยี่ยมชมงานห้องสมุด วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563
ดูกิจกรรมทั้งหมด