“Better tomorrow Read today” = “อ่านหนังสือวันนี้ เพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่า”
FREEBOX

 

ดวงธิดา  ราเมศวร์. [2558?]. 10 วีรบุรุษผู้ปลดปล่อย. กรุงเทพฯ : แพรธรรม. 255 หน้า. 190 บาท.

 

          รวบรวมเรื่องราวของบุคคลที่เป็นผู้นำในการลุกขึ้นต่อสู้กับอำนาจที่กดขี่ เพื่อปลดปล่อยตนและคนของตนออกจาระบบอำนาจที่ค้ำคอพวกตนอยู่ ไปสู่อิสรภาพและความรุ่งเรืองของชาติและชนเผ่า

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม
เดือนนี้
699
ปีนี้
53,472
นักศึกษาและคณาจารย์จากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เยี่ยมชมงานห้องสมุด วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563
ดูกิจกรรมทั้งหมด