“Better tomorrow Read today” = “อ่านหนังสือวันนี้ เพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่า”
FREEBOX

 

เอทสึโกะ  โทโมมัทสึ. 2558. 200 รูปประโยคภาษาญี่ปุ่น N4-N5. กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น). 232 หน้า. 260 บาท.

 

         ปรับปรุงจากหนังสือ "กุญแจสู่ 200 ประโยคพื้นฐาน ภาษาญี่ปุ่นชั้นต้นและกลาง" เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วยไวยากรณ์ชั้นต้น-กลาง ที่ครอบคลุมการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นระดับ N4-N5 โดยแบ่งหัวข้อและรูปประโยคตามความหมายและการใช้ และมีสัญลักษณ์บอกระดับ N4 หรือ N5 กำกับเอาไว้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ยังมีประโยคตัวอย่างพร้อมแบบฝึกหัด รวมถึง "สรุป" เพื่อรวบรวมจัดระเบียบไวยากรณ์ชั้นต้น และ "คอลัมน์" เพื่อให้เข้าใจลักษณะเฉพาะทางไวยากรณ์ได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนไวยากรณ์อย่างเป็นหมวดหมู่ และผู้ที่ต้องการเตรียมตัวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นระดับ N4-N5

 

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม
เดือนนี้
698
ปีนี้
53,471
นักศึกษาและคณาจารย์จากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เยี่ยมชมงานห้องสมุด วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563
ดูกิจกรรมทั้งหมด