“Better tomorrow Read today” = “อ่านหนังสือวันนี้ เพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่า”
FREEBOX

 

ชูเดช  อิสระวิสุทธิ์. 2558. ฟิตภาษาสู่อาเซียน = Asean Phrasebook. กรุงเทพฯ : ปัญญาชน. 414 หน้า. 

 

          การรวมกันของ 10 ประเทศในอาเซียนให้เป็น 10 ประเทศ 1 ประชาคมนั้น สิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่ง คือ เรื่องภาษา เพราะการที่จะติดต่อสื่อสารกันได้นั้นต้องใช้ภาษาพูดเป็นหลัก แม้ว่าจะใช้ภาษาอังกฤษเป็นกลางก็ตาม แต่ส่วนใหญ่ของแต่ละประเทศยังไม่มีความสันทัดในภาษาอังกฤษเท่าไรนัก หนังสือเล่มนี้จึงจะเป็นคู่มือพกติดตัวในการเดินทางติดต่อกัน ทั้งในด้านการท่องเที่ยว การค้า การประกอบธุรกิจระหว่างกันได้ในระดับหนึ่ง หากผู้อ่านได้ฝึกฝนอยู่เรื่อยๆ ก็สามารถสื่อสารกับประเทศเพื่อนบ้านได้เป็นอย่างดี

 

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม
เดือนนี้
695
ปีนี้
53,468
นักศึกษาและคณาจารย์จากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เยี่ยมชมงานห้องสมุด วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563
ดูกิจกรรมทั้งหมด