“Better tomorrow Read today” = “อ่านหนังสือวันนี้ เพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่า”
FREEBOX

 

ทิพวรรณ  นาคะสุวรรณ. 2557. ที่นี่...คุนหมิง เมืองมหาวิทยาลัย เมืองแห่งฤดูใบไม้ผลิ. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 258 หน้า. 350 บาท.

 

         หนังสือเล่มนี้จะพาผู้อ่านไปรู้จักกับ "คุณหมิง" เมืองมหาวิทยาลัย เมืองแห่งฤดูใบไม้ผลิ และนครแห่งดอกไม้ เป็นเมืองที่อยู่ใกล้เมืองไทยเพียง 2 ชั่วโมงก็บินถึงแล้ว แต่เป็นเมืองที่แตกต่างจากเมืองไทยมาก ทั้งผู้คน ภาษา อากาศ และวัฒนธรรม ค่าเดินทางไม่สูง ค่าครองชีพไม่แพง บ้านเมืองและมหาวิทยาลัยทันสมัย มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย เป็นเมืองที่น่าสนใจมากไม่ว่าจะไปเรียนหรือไปเที่ยว
 

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม
เดือนนี้
699
ปีนี้
53,472
นักศึกษาและคณาจารย์จากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เยี่ยมชมงานห้องสมุด วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563
ดูกิจกรรมทั้งหมด