“Better tomorrow Read today” = “อ่านหนังสือวันนี้ เพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่า”
FREEBOX

 

ฐิตินาถ ณ พัทลุง. 2559. ฤทธิ์แห่งใจ. กรุงเทพฯ : พิมพ์ดี. 117 หน้า. 299 บาท.

 

         รวมหลักคิดที่ใหม่ที่สุดจากห้องเรียนเข็มทิศชีวิต ที่สามารถนำไปสร้างความสำเร็จมานับไม่ถ้วนในทุกมิติ

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม
เดือนนี้
698
ปีนี้
53,471
นักศึกษาและคณาจารย์จากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เยี่ยมชมงานห้องสมุด วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563
ดูกิจกรรมทั้งหมด