“Better tomorrow Read today” = “อ่านหนังสือวันนี้ เพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่า”
FREEBOX

 

สม  สุจีรา. 2553. ไอน์สไตน์พบพระพุทธเจ้าเห็น. กรุงเทพฯ : อมรินทร์. 193 หน้า. 175 บาท.

 

         นำเสนอสิ่งที่ไอน์สไตน์ค้นพบและเปรียบเทียบให้เห็นว่ามีบางส่วนสอดคล้องกับสัจธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ สิ่งที่เร็วกว่าความเร็วแสงมีอยู่ การมีหูทิพย์ ตาทิพย์ รู้ใจคน ระลึกชาติได้ ไม่ใช่ปาฎหาริย์ แต่เป็นเรื่องธรรมชาติที่วิทยาศาสตร์พิสูจน์ได้ หนังสือเล่มนี้จะช่วยเปิดมุมมองด้านพุทธศาสนา ด้วยคำตอบทางวิทยาศาสตณ์อย่างที่คุณเองก็คาดไม่ถึง!
 

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม
เดือนนี้
695
ปีนี้
53,468
นักศึกษาและคณาจารย์จากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เยี่ยมชมงานห้องสมุด วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563
ดูกิจกรรมทั้งหมด