“Better tomorrow Read today” = “อ่านหนังสือวันนี้ เพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่า”
FREEBOX

 

ธำรงศักดิ์  เพชรเลิศอนันต์. 2552. สยามประเทศไทยกับ "ดินแดน" ในกัมพูชาและลาว = Siam-Thailand and "Territories" in Cambodia and Laos. กรุงเทพฯ : มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย. 311 หน้า. 350 บาท.

 

        เป็นหนังสืออีกเล่ม สำหรับผู้สนใจในเรื่องราวของดินแดน โดยเฉพาะปัญหาปราสาทเขาพระวิหาร ซึ่งหนังสือเล่มนี้ชี้ให้เห็นว่า ปัญหาดินแดนยังคงเป็นปัญหาที่พร้อมจะถูกขุดและปลุกเร้าวาทกรรมเสียดินแดนให้ลุมโหมขึ้นอีกครั้ง

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม
เดือนนี้
699
ปีนี้
53,472
นักศึกษาและคณาจารย์จากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เยี่ยมชมงานห้องสมุด วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563
ดูกิจกรรมทั้งหมด