“Better tomorrow Read today” = “อ่านหนังสือวันนี้ เพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่า”
FREEBOX

 

สมยศ  กิตติมั่นคง. 2559. กัญชา คือ ยารักษามะเร็ง. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : โกกรีน โซเชียล เวนเจอร์. 224 หน้า.168 บาท

         ในประเทศไทยนั้น "กัญชา" ถือเป็นสิ่งผิดกฎหมาย ห้ามปลูก ห้ามขาย ห้ามเสพ แต่ในบางประเทศกลับอนุญาตให้ใช้กัญชาสามารถในทางการแพทย์ได้ "นายแพทย์สมยศ กิตติมั่นคง" ผู้มีประสบการณ์ในการบำบัดรักษาโรคมะเร็งแบบวิถีชาวบ้าน มีความสนใจเรื่องสรรพคุณของสารสกัดจากดอกกัญชา ที่สามารถช่วยบรรเทาอาการปวดและอาการข้างเคียงอื่นๆ อันเกิดจากการรักษา จึงได้รวบรวมข้อมูลความรู้ การศึกษาวิจัย และประสบการณ์การใช้กัญชาทางการแพทย์สำหรับรักษาโรคต่างๆ รวมทั้งโรคมะเร็งในต่างประเทศ มาให้ผู้อ่านได้ศึกษาหาความรู้ เพื่อเผยแพร่ในวงกว้าง และเปิดมุมมองอีกด้านของกัญชาให้คุณได้เรียนรู้

 

 

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม
เดือนนี้
698
ปีนี้
53,471
นักศึกษาและคณาจารย์จากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เยี่ยมชมงานห้องสมุด วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563
ดูกิจกรรมทั้งหมด