“Better tomorrow Read today” = “อ่านหนังสือวันนี้ เพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่า”
FREEBOX

 

คณาจารย์และกองบรรณาธิการสำนักพิมพ์. 2559. ติวเข้ม ม.6 สอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ง่าย ๆ ด้วยตัวเอง. กรุงเทพฯ : นานา. 384 หน้า. 299 บาท.

 

         หนังสือ "ติวเข้ม ม.6 สอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ง่ายๆ ด้วยตัวเอง" เล่มนี้ เป็นอีกหนึ่งแนวทางที่จะช่วยให้น้องๆ สามารถฝึกฝนความรู้ด้านภาษาอังกฤษของตัวเองได้ง่ายด้วยตัวเอง ไม่ต้องไปเข้าเรียนพิเศษให้เสียเงินมากมาย ซึ่งภายในเล่มได้นำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับ ความสัมพันธ์กันของภาคประธาน (subject) และภาคแสดง (predicate) คำสันธาน (conjunction) ในหลากหลายรูปแบบ การสนทนาภาษาอังกฤษในหลากหลายสถานการณ์ต่างๆ การใช้วิเศษณานุประโยค (adverb clause) ในหลากหลายรูปแบบ การใช้นามานุประโยค (noun clause) ในหลากหลายรูปแบบ และอีกหลายเนื้อหา พร้อมแบบทดสอบก่อนและหลังศึกษาให้ทดลองทำเพื่อวัดความรู้อีกด้วย

 

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม
เดือนนี้
697
ปีนี้
53,470
นักศึกษาและคณาจารย์จากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เยี่ยมชมงานห้องสมุด วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563
ดูกิจกรรมทั้งหมด