“Better tomorrow Read today” = “อ่านหนังสือวันนี้ เพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่า”
FREEBOX

 

ควอนบียอง. 2559. องค์หญิงดอกเฮ. กรุงเทพฯ : โพสต์. 400 หน้า. 350 บาท.

 

         จงจดจำชีวิตขององค์หญิงองค์สุดท้ายแห่งโซซอนที่ถูดทอดทิ้งอย่างน่าเททนา นิยายจากเรื่องจริงฉบับยาวเรื่องแรกของเกาหลีที่เขียนถึงชีวิตขององค์หญิงดอกเฮ โศกนาฎกรรมอิงประวิติศาสตร์เรื่องเยี่ยมที่กำลังจะถูกสร้างเป็นภาพยนต์

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม
เดือนนี้
698
ปีนี้
53,471
นักศึกษาและคณาจารย์จากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เยี่ยมชมงานห้องสมุด วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563
ดูกิจกรรมทั้งหมด