“Better tomorrow Read today” = “อ่านหนังสือวันนี้ เพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่า”
FREEBOX

 

โจเอล  เฟอร์แมน. 2559. โตไป...ไกลโรค = Disease-Proof your Child. กรุงเทพฯ : ฟรีมายด์. 316 หน้า. 295 บาท.

 

         ถ่ายทอดจากประสบการณ์ตรงของ "ดร.โจแอล เฟอร์แมน" อายุรแพทย์สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว ผู้เชี่ยวชาญด้านการป้องกันและรักษาด้วยโภชนาการและวิธีการทางธรรมชาติ การได้พบกับผู้ปกครองที่เข้ารับคำปรึกษาจากภาวะความเจ็บป่วยเรื้อรังของลูกๆ และการรักษาเด็กๆ ที่เจ็บป่วยเรื้อรังซ้ำซ้อนจากไข้หวัด โรคคออักเสบ โรคหูชั้นกลางอักเสบ ฯลฯ จำนวนมาก ทำให้ดร.โจแอลตระหนักถึงสาเหตุแห่งความเจ็บป่วยของเด็กๆ ได้อย่างลึกซึ้ง นั่นก็คือ "อาหาร" นำไปสู่รวบรวมความรู้ด้านโภชนาการ ที่นอกจากจะช่วยให้เด็กๆ หายจากการเจ็บป่วยเรื้อรังแล้ว ยังช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันโรคต่างๆ ได้อีกด้วย ในหนังสือเล่มนี้มีโปรแกรมอาหารและสูตรอาหารแสนอร่อยกว่า 50 เมนู ที่ดีต่อสุขภาพและรสชาติอร่อยถูกใจ พร้อมทั้งความรู้ต่างๆ มากมายเกี่ยวกับโภชนาการบำบัด เพื่อสร้างรากฐานชีวิตของเด็กๆ ให้มั่นคงแข็งแรง เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

 

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม
เดือนนี้
697
ปีนี้
53,470
นักศึกษาและคณาจารย์จากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เยี่ยมชมงานห้องสมุด วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563
ดูกิจกรรมทั้งหมด