“Better tomorrow Read today” = “อ่านหนังสือวันนี้ เพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่า”
FREEBOX

 

กิตติคุณศักดา. 2559. สีศิลปวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์ และอุตสาหกรรม. กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง. 204 หน้า. 988 บาท.

 

         หนังสือเล่มนี้นำเสนอเรื่องราวว่าด้วยสี (Colour) เชื้อสีหรือวัสดุให้สี (Colourant) และการทำให้วัสดุต่างๆ มีสี เช่น ระบายสี ทา สอดสี และย้อมสี โดยคำว่า "สี" นั้นเป็นคำที่ใช้หมายถึงหลายสิ่งหลายอย่างได้ อาจหมายถึงแสงชนิดหนึ่งที่มีผลทำให้เกิดจักษุสัมผัส และเมื่อกระแสประสาทจากจอตาถูกส่งไปยังเนื้อสมองส่วนนอกส่วนการมองเห็น (Visual Cortex) ทำให้เกิดการมองเห็น นอกจากนี้ยังมีเชื้อสีคือผงสีหรือสารสี (pigments) ที่ใช้สำหรับวาด ทา หรือเขียน และผสมในเนื้อพลาสติก (plastic) ส่วนสีย้อม (dye) นั้น ใช้ในการย้อมเส้นใยฝ้าย ไหม ขนสัตว์ และใยสังเคราะห์

 

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม
เดือนนี้
696
ปีนี้
53,469
นักศึกษาและคณาจารย์จากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เยี่ยมชมงานห้องสมุด วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563
ดูกิจกรรมทั้งหมด