“Better tomorrow Read today” = “อ่านหนังสือวันนี้ เพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่า”
FREEBOX

 

ฤทัยชนนี  สิทธิชัย. 2562. พฤติกรรมการรังแกบนโลกไซเบอร์ของวัยรุ่น. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 116 หน้า. 185 บาท.

 

         วัยรุ่นยุคใหม่เติบโตมาในยุคการใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างกว้างขวาง และแทบทุกคนครอบครองโทรศัพท์มือถือสมาร์ตโฟน พฤติกรรมเสี่ยงอีกพฤติกรรมหนึ่งที่วัยรุ่นมีแนวโน้มอาจพบได้ คือ พฤติกรรมการรังแกบนโลกไซเบอร์ เนื้อหาในเล่มนี้เหมาะอย่างยิ่งที่จะเป็นคู่มือของเยาวชนตลอดจนผู้ปกครองใช้สำหรับเตรียมความพร้อมที่จะรับมือกับพฤติกรรมการรังแกบนโลกไซเบอร์ได้เป็นอย่างดี อีกทั้งช่วยให้เข้าใจปัญหาการรังแกบนโลกไซเบอร์ และนำเสนอแอปพลิเคชันสำหรับการให้คำแนะนำวัยรุ่น รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมสารสนเทศในประเทศไทย ซึ่งเป็นประโยชน์กับวัยรุ่น ผู้ปกครอง ครู และผู้สนใจทั่วไป

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม
เดือนนี้
2,580
ปีนี้
40,944
นักศึกษาและคณาจารย์จากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เยี่ยมชมงานห้องสมุด วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563
ดูกิจกรรมทั้งหมด