“Better tomorrow Read today” = “อ่านหนังสือวันนี้ เพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่า”
FREEBOX

 

หลี่เหวยเหวิน. 2562. 7 คนสําคัญที่จะเป็นพลังเปลี่ยนชีวิต แปลจากเรื่อง Find the 7 Most Important Persons in Your Life โดย รำพรรณ  รักศรีอักษร. กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง. 315 หน้า. 275 บาท.

 

         ความสำเร็จไม่จำเป็นต้องอาศัยการรู้จักผู้คนมากมาย เพียงแค่ค้นหา 7 คน สำคัญให้พบ จะช่วยลดเวลาในการทำงานลงหลายสิบปี ในบรรดา 7 คน บางคนช่วยให้เราเติบโต หลีกเลี่ยงอันตรายบนเส้นทางชีวิต บางคนนำทางเรา บางคนมอบต้นทุนทางสังคมให้เรา บางคนดึงมือเราก้าวขึ้นไปบนที่สูงโดยตรง บางคนยื่นมือมาช่วยเหลือเรายามลำบาก บางคนเป็นคู่ชีวิตที่เราจะให้ความรัก เป็นเพื่อนทางจิตวิญญาณ การเลือกสำคัญกว่าความขยัน การเลือกทำงานร่วมกับใครจะกำหนดจุดเริ่มต้นหากเลือกคนทั้ง 7 ได้ถูก รู้วิธีสัมพันธ์กับคนเหล่านี้ทิศทางชีวิตของคุณก็จะเปลี่ยนไป!

 

 

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม
เดือนนี้
350
ปีนี้
33,465
นักศึกษาและคณาจารย์จากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เยี่ยมชมงานห้องสมุด วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563
ดูกิจกรรมทั้งหมด