“Better tomorrow Read today” = “อ่านหนังสือวันนี้ เพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่า”
FREEBOX

 

อภิชา แดงจำรูญ. 2563. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ ตอน ตะลุยด่านมหาสนุก. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 310 หน้า. 195 บาท.

 

         "การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ ตอน ตะลุยด่านมหัศจรรย์" เล่มนี้ มีเคล็ดลับสำคัญในการทำให้แต่ละด่านเป็นด่านมหัศจรรย์ตลอด 3 วัน ด้วยของวิเศษสำคัญ คือ IMTEAC Model (I'm a teacher.) หรือรูปแบบการจัดการความรู้ด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านเว็บบล็อก/ออนไลน์ โดยใช้เรื่อง "การสร้างสรรค์นวัตกรรมเทคโนโลยื่ สื่อดิจิทัล สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อมัลติมีเดีย" มาเป็นตัวอย่างฮาว์ทูที่จะนำพาผู้อ่านได้ร่วมตะลุยด่านมหัศจรรย์ 3 ด่าน จากประสบการณ์จริงที่สร้างผลลัพธ์ที่สดใส สร้างสีสัน หรือคัลเลอร์ฟูลให้เกิดขึ้นกับทั้งในบริบทของผู้เรียนและผู้สอน โดยมีด่านมหาสนุกทั้งหมด 3 ด่าน คือ ด่านการวิเคราะห์สื่อจากความรู้สึก ด่านวิเคราะห์สื่อจากสูตร และด่านสร้างสรรค์นวัดกรรมเทคโนโลยื่ สื่อดิจิทัล สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อมัลติมีเดีย ถ้าผู้อ่านพร้อมแล้ว...ไปลุยกันเลย!!!

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม
เดือนนี้
2,814
ปีนี้
2,814
นักศึกษาและคณาจารย์จากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เยี่ยมชมงานห้องสมุด วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563
ดูกิจกรรมทั้งหมด