“Better tomorrow Read today” = “อ่านหนังสือวันนี้ เพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่า”
FREEBOX

 

นะกะซะวะ, ดอนนา แจ็กสัน. 2562. เกินกว่าเจ็บปวด แปลจากเรื่อง How Your Biography Becomes Your Biology, and How You Can Heal โดย เอกชัย อัศวนฤนาถ. กรุงเทพฯ: โอ้มายก้อด. 291 หน้า. 300 บาท.

 

         การเผชิญบาดแผลทางใจในวัยเด็กอาจทำให้คุณกลายเป็นคนเข้มแข็งขึ้น แต่สิ่งที่เกิดขึ้นบ่อยกว่านั้นคือ มันจะทำให้คุณมีปัญหาสุขภาพในวัยโต หนังสือเล่มนี้นำเสนอการศึกษาวิจัยที่สำคัญที่สุดและครั้งใหญ่ที่สุดที่คุณอาจ ไม่เคยได้ยินมาก่อน นั่นคือ การศึกษาประสบการณ์เลวร้ายในวัยเด็ก: Adverse Chidhood Experiences Study (ACEs) ซึ่งแสดงถึงความเชื่อมโยงที่เป็นวิทยาศาสตร์อย่างไม่อาจหักล้าง ระหว่างประสบการณ์เลวร้ายในวัยเด็กหลายรูปแบบ กับการก่อตัวของปัญหาสุขภาพทั้งทางกายและใจเมื่อโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่
         บาดแผลทางความรู้สึกที่เราประสบบ่อย ๆ ในช่วงต้นวัย ไม่เพียงเข้าไปกำหนดสภาวะอารมณ์ของเราเมื่อโตขึ้น แต่ยังส่งผลต่อสุขภาพร่างกายและความยืนยาวของชีวิต ปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์รู้ลงไปถึงระดับชีวเคมีว่าการทะเลาะกันบ่อย ๆ ของพ่อแม่ การหย่าร้าง ความตายของคนในครอบครัว การถูกรังแกหรือกลั่นแกล้ง การถูกทอดทิ้งทางกายและจิตใจ การเติบโตมากับพ่อแม่ที่ชอบตำหนิ ดุด่า ตบตี ติดสุรา หรือป่วยทางจิต ฯลฯ สามารถฝาก "รอยประทับ" ทางกายภาพไว้ในสมองของเราอย่างถาวร บาดแผลที่เกิดขึ้นนี้ก่อให้เกิดความ เจ็บป่วย เช่น โรคหัวใจ โรคมะเร็ง โรคภูมิต้านตนเอง โรคปวดกล้ามเนื้อ โรคซึมเศร้า ฯลฯ ทั้งยังเป็นตัวกำหนด ว่าเราจะมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นอย่างไร และเราจะเลี้ยงดูลูกได้ดีแค่ไหนอีกด้วย
         ผู้เขียนยังชี้ให้เห็นว่าทำไมเด็กบางคนจึงมีภูมิคุ้มกันต่อความเครียดมากกว่าคนอื่น ทำไมผู้หญิงถึงมีความเสี่ยง เป็นพิเศษ ทั้่งยังเสนอแนวทางสู่การบำบัดร่างกายและจิตใจ รวมถึงเรื่องว่าคุณจะรีเซ็ตระบบชีวภาพของตัวเอง และช่วยให้คนที่คุณรักพบทางเยียวยาอย่างไร หนังสือเล่มนี้แสดงให้เห็นวิถีทางที่คุณหรือคนที่คุณรู้จักอาจติดอยู่ในความเจ็บปวด และสิ่งที่คุณสามารถทำได้เพื่อที่จะเยียวยา...

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม
เดือนนี้
2,032
ปีนี้
2,032
นักศึกษาและคณาจารย์จากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เยี่ยมชมงานห้องสมุด วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563
ดูกิจกรรมทั้งหมด