“Better tomorrow Read today” = “อ่านหนังสือวันนี้ เพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่า”
FREEBOX


 

วิศิษฐ  พิมพิมล. 2562. การวาดเส้น Drawing (ฉบับสุดคุ้ม). กรุงเทพฯ: วาดศิลป์. 148 หน้า. 195 บาท.

 

         ปัจจุบันตำราศิลปะในประเทศเรายังค่อนข้างมีน้อย บางส่วนเป็นตำราวิชาการศิลปะ ประวัติศาศตร์ศิลปะ สุนทรียศาสตร์ แต่ยังขาดตำราที่สอนการเขียนรูป ซึ่งมีนักเรียนศิลปะและผู้สนใจทั่วไปได้ถามถึงตำราประภทนี้มาก ในฐานะที่ผู้เขียนป็นอาจารย์สอนศิลปะ จึงได้จัดทำหนังสือ "การวาดเส้น Drawing (ฉบับสุดคุ้ม)" เล่มนี้ขึ้น เพื่อเผยแพร่พื้นฐานการวาดเส้น หุ่นนิ่ง ทิวทัศน์ และการเขียนคน โดยเน้นขั้นตอนการปฏิบัติอย่างละเอียด ซึ่งเป็นพื้นฐานของการศึกษาศิลปะแขนงต่างๆ และเป็นทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้สนใจทั่วไป

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม
เดือนนี้
2,029
ปีนี้
2,029
นักศึกษาและคณาจารย์จากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เยี่ยมชมงานห้องสมุด วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563
ดูกิจกรรมทั้งหมด