“Better tomorrow Read today” = “อ่านหนังสือวันนี้ เพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่า”
FREEBOX

 

ภวพล  ศุภนันทนานนท์. 2563. สวนในตู้ไม้น้ำ. กรุงเทพฯ: บ้านและสวน. 164 หน้า. 425 บาท.

 

         ผู้เขียนได้รวบรวมเทคนิคการจัดสวนในตู้ปลาอย่างง่าย และสิ่งที่ควรรู้สำหรับมือใหม่ รวมทั้งวิธีจัดการกับปัญหาและอุปสรรคที่พบ พร้อมแนะนำปลาสวยงามและพรรณไม้น้ำที่นิยมใช้มากกว่า 300 ชนิด หนังสือเล่มนี้จึงเป็นหนังสือที่รวบรวมความรู้การจัดสวนในตู้ไม้น้ำที่สมบูรณ์ที่สุดในขณะนี้ และจะเป็นคู่มือที่ดีสำหรับผู้สนใจและชื่นชอบการจัดสวนในตู้ไม้น้ำเป็นงานอดิเรกทุกคน

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม
เดือนนี้
2,778
ปีนี้
2,778
นักศึกษาและคณาจารย์จากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เยี่ยมชมงานห้องสมุด วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563
ดูกิจกรรมทั้งหมด