“Better tomorrow Read today” = “อ่านหนังสือวันนี้ เพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่า”
FREEBOX

 

 

คิดมาก. 2563. โตขึ้นมาเป็นความสุข. กรุงเทพฯ: สปริงบุ๊ค. 192 หน้า. 225 บาท.

 

         หนังสือว่าด้วยการใช้ชีวิตในวัยผู้ใหญ่ให้มีความสุข ซึ่งเขียนขึ้นเพื่อหาคำตอบร่วมกันระหว่างคนเขียนกับคนอ่านว่า "เราจะทำอย่างไรกับชีวิตได้บ้าง เพื่อที่จะมีความสุขกับชีวิต" ประกอบด้วย 30 บทความที่ให้แง่คิดดี ๆ ทั้งการดำเนินชีวิต การทำงาน และการอยู่คนเดียวให้เป็น ที่สร้างความรู้สึกร่วมกับคนรุ่นใหม่ยุคนี้ อ่านแล้วคุณจะได้พบหนทางของความสุขของตนเอง

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม
เดือนนี้
1,249
ปีนี้
9,738
นักศึกษาและคณาจารย์จากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เยี่ยมชมงานห้องสมุด วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563
ดูกิจกรรมทั้งหมด