“Better tomorrow Read today” = “อ่านหนังสือวันนี้ เพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่า”
FREEBOX

 

ซิเนค, ไซมอน. 2563. ทำไมต้องเริ่มด้วย "ทำไม" แปลจากเรื่อง Start With Why โดย วิญญู  กิ่งหิรัญวัฒนา. กรุงเทพฯ: วีเลิร์น. 264 หน้า. 247 บาท.

 

         "ทำอย่างไรถึงจะประสบความสำเร็จ" นั่นเป็นคำถามที่ผู้คนและธุรกิจส่วนใหญ่พยายามหาคำตอบ โดยที่ไม่รู้เลยว่าการตั้งคำถามแบบนั้นมักจะนำไปสู่ความล้มเหลว หรืออย่างดีก็แค่ประสบความสำเร็จแบบครึ่ง ๆ กลาง ๆ แล้วคำถามที่ดีกว่าคืออะไร? "Simon Sinek" นักพูดและที่ปรึกษาด้านธุรกิจชื่อดังระดับโลกจะแสดงให้เห็นว่า แค่เปลี่ยนคำถามจาก "อย่างไร" มาเป็น "ทำไม" ชีวิตและธุรกิจก็จะดีขึ้นแบบทันตาเห็น และพุ่งทะยานไปข้างหน้าจนไม่มีใครตามทัน โดยนำเสนอผ่านแนวคิด หลักการ ตัวอย่างจากประสบการณ์จริง รวมถึงกรณีศึกษาจากบุคคลและธุรกิจชั้นนำมากมาย!

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม
เดือนนี้
1,240
ปีนี้
9,729
นักศึกษาและคณาจารย์จากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เยี่ยมชมงานห้องสมุด วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563
ดูกิจกรรมทั้งหมด