“Better tomorrow Read today” = “อ่านหนังสือวันนี้ เพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่า”
FREEBOX

 

คิม, คยอน ร็อก. 2563. วิธีจัดระเบียบสมองของคนเก่งชนะแบบขาดลอย แปลจากเรื่อง How to Clean My Brain โดย วณิชชา  จินศิริวานิชย์. กรุงเทพฯ: Heart Work. 253 หน้า. 259 บาท.

 

         ห้องที่รกรุงรังก็เหมือนกับสมองที่ไม่เคยจัดระเบียบ คุณไม่มีทางควานหาความคิดดี ๆ เจอในสมองอันยุ่งเหยิงแบบนั้น ถึงเวลาแล้วหรือยัง ที่คุณควรหันมาทำความสะอาดสมองของคุณให้เหมือนกับที่คุณทำความสะอาดร่างกายภายนอกอยู่ทุกวัน...

    - มาเรียนรู้วิธีแยกแยะความคิดที่ควรทิ้ง กับความคิดที่ควรเก็บเอาไว้
    - ช่วยสมองทำงานด้วยการรู้จักจดบันทึก
    - แค่ดูจากอีเมลก็บอกได้แล้วว่าใครทำงานเก่ง
    - ความคิดลบ ๆ = ขยะทางใจที่ต้องได้รับการกำจัดทิ้ง
    - ไม่จัดระเบียบสมองให้ดี ส่งผลให้ไม่กล้าตัดสินใจไปด้วย
    - วิธีที่ช่วยเปลี่ยนความเพ้อฝันเป็นเป้าหมายที่ทำได้จริง ก็คือการจัดระเบียบสมอง
    - พิธีกรรม หรือกิจวัตรเล็ก ๆ น้อย ๆ ช่วยสร้างพลังได้มากกว่าที่คุณคิด
    - แค่ 5W 1H นั้นยังไม่พอ แต่ต้องเป็น 5W 2H ต่างหาก
    - 3 ขั้นตอนเตรียมตัวพูดในที่สาธารณะ มีเวลาไม่ถึงนาทีก็ทำได้

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม
เดือนนี้
1,208
ปีนี้
9,697
นักศึกษาและคณาจารย์จากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เยี่ยมชมงานห้องสมุด วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563
ดูกิจกรรมทั้งหมด