“Better tomorrow Read today” = “อ่านหนังสือวันนี้ เพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่า”
FREEBOX

 

สุชัชวีร์  สุวรรณสวัสดิ์. 2563. คิดต่าง สร้างการเปลี่ยนแปลง. กรุงเทพฯ: สายธุรกิจ. 236 หน้า. 220 บาท.

 

         รวบรวมแนวคิด องค์ความรู้และประสบการณ์ การทำงานของผู้เขียนในฐานะวิศวกร นักการศึกษา ผู้เรียนรู้และคนที่สนใจเรื่องการเปลี่ยนเมือง มุ่งมั่นผลักดันและลงมือทำอย่างจริงจังเพื่อให้เกิด การเปลี่ยนแปลง จนหลายคนเรียกว่า "The Disruptor" เมืองไทย ซึ่งผู้เขียนเองเชื่อว่าทุกท่านก็เป็น Disruptor ได้ด้วยเช่นกัน มาร่วมคิดต่างเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงพร้อมกันในเล่ม!

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม
เดือนนี้
2,586
ปีนี้
45,902
นักศึกษาและคณาจารย์จากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เยี่ยมชมงานห้องสมุด วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563
ดูกิจกรรมทั้งหมด