“Better tomorrow Read today” = “อ่านหนังสือวันนี้ เพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่า”
FREEBOX

 

ลิปตัน,  บรูซ เอช. 2563. ทำอะไรก็ดีไปหมด แค่เปลี่ยนความคิด แปลจากเรื่อง The Biology of Belief  โดย อารดา กันทะหงษ์. กรุงเทพฯ: เอ็มไอเอส. 296 หน้า. 240 บาท.

 

         นี่คือหนังสือแนะนำที่คุณต้องอ่าน ถ้าอยากเข้าใจมุมมองวิทยาศาสตร์ว่า วิถีชีวิตของคุณถูกกำหนดด้วยสุขภาพมากกว่ายีนของคุณได้อย่างไร ผู้เขียนได้แสดงให้เห็นว่าจิตมีพลังเหนือยาในการบำบัดฟื้นฟูสุขภาพ และสุขภาพของคุณเป็นผลสะท้อนความรับผิดชอบของคุณ หนังสือเล่มนี้ได้มอบส่วนที่ขาดหายไป ระหว่างความเข้าใจการแพทย์แผนตะวันตกในอดีต กับแก่นสำคัญของการบำบัดด้วยพลังในอนาคต แนวคิดอันลุ่มลึกของผู้เขียนถูกดึงออกมาตีขยายด้วยสไตล์การเขียนที่เข้าใจง่าย และเข้าถึงได้ทั้งนักวิทยาศาสตร์และคนทั่วไป สำหรับใครก็ตามที่สนใจเรื่องสุขภาพ สวัสดิภาพของกายและจิต รวมไปถึงอนคตของมนุษยชาติ ต้องไม่พลาดหนังสือเล่มนี้ มุมมองต่างๆ ที่ถูกสรุปไว้ในหนังสือสามารถนำมาเปลี่ยนโลกที่เราอาศัยอยู่ได้ไม่ยาก

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม
เดือนนี้
2,577
ปีนี้
45,893
นักศึกษาและคณาจารย์จากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เยี่ยมชมงานห้องสมุด วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563
ดูกิจกรรมทั้งหมด