“Better tomorrow Read today” = “อ่านหนังสือวันนี้ เพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่า”
FREEBOX

 

พชร  สูงเด่น. 2563. ปรับจากข้างใน ก้าวไปข้างหน้า = Change From Within. กรุงเทพฯ: อมรินทร์ฮาวทู. 164 หน้า. 205 บาท.

 

         เพราะสถานการณ์โควิด-19 บังคับให้ภาคธุรกิจไทยต้องปรับตัวรับความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ทั้งเพื่ออยู่รอดให้พ้นวิกฤต และเพื่อก้าวต่อไปในอนาคตที่เต็มไปด้วยความเปลี่ยนแปลง โลกดิจิทัลเข้ามามีบทบาทในแทบทุกมิติของการทำงาน ส่งผลให้เกิด Paradigm Shift ในกระบวนทัศน์ของการทำธุรกิจ
         หนังสือ "Change From Within ปรับจากข้างใน ก้าวไปข้างหน้า" เล่มนี้ ได้เจาะลึกมิติของการปรับตัวแบบ A-Z พร้อมกรณีศึกษาจากธุรกิจแต่ละประเภท เพื่อให้ผู้อ่านตระหนักและพร้อมรับโลกการทำงานในอนาคต บอกเล่าผ่านประสบการณ์ของนักคิดและผู้ประกอบกิจการรุ่นใหม่ของไทย ที่ตั้งไข่และเติบโตด้วยวิถีที่แตกต่างอย่างแท้จริง คนรุ่นเก๋าเรียนรู้จากพวกเขาได้โดยไม่จำเป็นต้องทิ้งคุณค่าเดิม เพราะคุณค่าย่อมคงทนในทุกยุคสมัย และคุณค่าจะเป็นเข็มทิศอันเที่ยงตรงสำหรับธุรกิจและการทำงานทุกประเภท ให้ยั่งยืนต่อไปในโลกอนาคต

 

 

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม
เดือนนี้
4,416
ปีนี้
47,732
นักศึกษาและคณาจารย์จากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เยี่ยมชมงานห้องสมุด วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563
ดูกิจกรรมทั้งหมด