“Better tomorrow Read today” = “อ่านหนังสือวันนี้ เพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่า”
FREEBOX

 

สฤณี  อาชวานันทกุล. 2561. วิชาสุดท้ายที่ มหาวิทยาลัยไม่ได้สอน. กรุงเทพฯ: โอเพ่นบุ๊กส์. 521 หน้า. 395 บาท.

 

         อาจกล่าวได้ว่า ไม่มียุคใดสมัยใดที่โลกมีการเปลี่ยนแปลงรุนแรงเท่ากับยุคปัจจุบัน จึงหาใช่แต่บัณฑิต หากแต่เราทุกคนจำเป็นต้องทบทวนตนอย่างยิ่งยวด การทบทวนตนเองอย่างจริงจัง เผชิญหน้าความผิดพลั้งล้มเหลว ค้นหาอัตลักษณ์ และสร้างตนเองขึ้นมาอีกครั้ง คือคุณสมบัติสำคัญของการมีชีวิตในศตวรรษที่ 21 ศตวรรษที่ความสำเร็จเดิมจะถูกลบล้าง ความท้าทายใหม่เกิดขึ้นทุกวัน วิชาที่เราถูกสอนสั่งในมหาวิทยาลัยจะกลายเป็นสิ่งล้าหลังไปอย่างรวดเร็ว
         นี่คือศตวรรษที่โลกกำลังเผชิญหน้ากับความรู้ใหม่ อันเป็นสิ่งที่มหาวิทยาลัยไม่ได้สอน จึงมีแต่ประสบการณ์อันล้ำลึกของปราชญ์ ซึ่งแยกขาดระหว่างความลวงกับความจริง แยกสิ่งยิ่งใหญ่ออกจากสิ่งไร้สาระเท่านั้น ที่จะช่วยให้เราคัดกรองและสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ เพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงในระดับโลก อ่านสุนทรพจน์ที่จะเปลี่ยนความคิดและชีวิตของคุณ ผ่าน 22 บทเรียนชีวิตที่มหาวิทยาลัยไม่ได้สอน ใน "วิชาสุดท้ายที่มหาวิทยาลัยไม่ได้สอน" 

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม
เดือนนี้
2,583
ปีนี้
45,899
นักศึกษาและคณาจารย์จากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เยี่ยมชมงานห้องสมุด วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563
ดูกิจกรรมทั้งหมด