“Better tomorrow Read today” = “อ่านหนังสือวันนี้ เพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่า”
FREEBOX

 

สุริพงษ์  ตันติยานนท์.  2563. ไม่ว่าจะก้าวเล็ก ก้าวใหญ่ ขอให้ได้เริ่ม. กรุงเทพฯ: ช็อร์ตคัต อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง. 151 หน้า. 165 บาท.

 

         49 คำถาม ที่จะช่วยเพิ่มก้าวดีๆ ให้ชีวิต ผู้อ่านจะได้กลับมาทบทวนชีวิตของตัวเอง ด้วยคำถามที่กระตุ้นให้อยากใช้ชีวิตไปในเส้นทางที่เราเลือกอย่างมีคุณค่า ทั้งกับตัวเอง คนรอบข้าง และสังคมที่รายล้อม... เพราะปัญหากับชีวิตเป็นของคู่กันเสมอ ไม่มีใครในโลกนี้ที่จะไม่เจอปัญหาเลย แต่เวลาที่รู้สึกว่าตัวเองทำอะไรไม่สำเร็จนี่แหละ คือโอกาสที่เราจะได้เติบโต และแน่นอนว่าคนที่จะแก้ปัญหาทุกอย่างในชีวิตเราได้มีแค่ตัวเราเท่านั้น... คุณไมค์-สุริพงษ์ ตันติยานนท์ ผู้เขียน ได้รวบรวมคำถามที่เราอาจต้องกลับมาถามตัวเองในวันที่รู้สึกท้อหรือหมดกำลังใจ แต่ละคำถามจะช่วยให้คุณได้กลับมาทบทวนถึงเป้าหมายในชีวิตหรือการกระทำต่างๆ ของตัวเองอีกครั้ง เพื่อหาวิธีแก้ปัญหาได้อย่างตรงจุด

 

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม
เดือนนี้
4,416
ปีนี้
47,732
นักศึกษาและคณาจารย์จากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เยี่ยมชมงานห้องสมุด วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563
ดูกิจกรรมทั้งหมด