“Better tomorrow Read today” = “อ่านหนังสือวันนี้ เพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่า”
FREEBOX

 

กรู๊ซวอช, ปีเตอร์ เฟลิคส์ กรู๊. 2563. Play Work ทำงานให้สนุกเหมือนเล่น แปลจากเรื่อง Play Work โดย พนิดา  กวยรักษา. กรุงเทพฯ: ช็อร์ตคัต อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์พับลิชชิ่ง. 179 หน้า. 225 บาท. 

 

         หนังสือ "Play Work ทำงานให้สนุกเหมือนเล่น" เล่มนี้ จะบอกว่าจริง ๆ แล้วตัวเราเหมาะกับงานประเภทไหน ด้วยวิธีการเหล่านี้ อาทิ ตระหนักรู้ในตนเอง (Self-awareness), เปิดเผยตัวตน (Self-disclosure), แสดงความเป็นตัวเอง (Self-expression), ได้บรรลุสิ่งที่ตัวเองเป็น (Self-realization) ตัวเราสนุกเวลาที่ทำอะไร สถานการณ์แบบไหนที่ทำให้เราตื่นเต้น ค้นพบตัวเองเพื่อให้งานเป็นเรื่องสนุก และสุดท้ายจะเชื่อมโยงไปสู่ การใช้ชีวิตในแบบที่เป็นตัวเอง มาหาวิธีการทำงานในแบบที่เป็นตัวเองกันเถอะ!

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม
เดือนนี้
4,416
ปีนี้
47,732
นักศึกษาและคณาจารย์จากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เยี่ยมชมงานห้องสมุด วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563
ดูกิจกรรมทั้งหมด