“Better tomorrow Read today” = “อ่านหนังสือวันนี้ เพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่า”
FREEBOX

 

อากิระ, คุงายะ. 2563. ศาสตร์ของสมองที่รู้จักหยุดพัก แปลจากเรื่อง Sekai no Elite ga Yatteiru Saikou no Kyusokuho โดย ช่อลดา  เจียมวิจักษณ์. กรุงเทพฯ: วีเลิร์น. 275 หน้า. 250 บาท.

 

          สมองทำงานตลอด 24 ชั่วโมง... ไม่เว้นแม้แต่ตอนที่เราหลับ การทำงานอย่างไม่เคยหยุดพักเป็นบ่อเกิดของความเหนื่อยล้า ความเสื่อมสภาพ และโรคภัยไข้เจ็บโดยไม่รู้ตัว แล้วเราจะช่วยให้สมองหยุดพักบ้างได้อย่างไร? "คุงายะ อากิระ" แพทย์ด้านสมองชื่อดังชาวญี่ปุ่นจะพาเราออกสำรวจการทำงานของสมอง พร้อมทั้งแนะนำวิธีพักสมองตามหลักวิทยาศาสตร์ ที่บุคคลชั้นแนวหน้าของโลกนำไปใช้อย่างได้ผลมาแล้ว!

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม
เดือนนี้
4,415
ปีนี้
47,731
นักศึกษาและคณาจารย์จากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เยี่ยมชมงานห้องสมุด วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563
ดูกิจกรรมทั้งหมด