“Better tomorrow Read today” = “อ่านหนังสือวันนี้ เพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่า”
FREEBOX

 

ทาคาชิ, ไซโต. 2563. ความลับที่คนอ่านหนังสือเท่านั้นจะรู้ แปลจากเรื่อง Dokusaho Suru Hito Dake ga Tadoritsukeru Basho โดย กมลวรรณ  เพ็ญอร่าม. กรุงเทพฯ: ช็อร์ตคัต อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์พับลิชชิ่ง. 179 หน้า. 225 บาท.

 

         หลายคนอาจจะสงสัยว่าในเมื่อเรามีอินเทอร์เน็ตแล้ว ทำไมยังจะต้องอ่านหนังสืออีก แท้จริงแล้วเป็นเช่นนั้นหรือไม่? ทุกวันเรารับข่าวสารข้อมูลต่าง ๆ มา แต่ถามว่าเราได้อะไรบ้าง คำตอบก็คือได้เพียงแค่บริโภคไปเฉย ๆ ไม่ก่อให้เกิดกิจกรรมใด ๆ แน่นอนว่าการอ่านหนังสือสามารถให้บางอย่างแก่เราในสิ่งที่อินเทอร์เน็ตไม่สามารถให้ได้ หนังสือเล่มนี้จะช่วยอธิบายถึง "เหตุผลที่ควรอ่านหนังสือ" ในยุคสมัยนี้ รวมทั้ง "การอ่านที่ช่วยสร้างปัญญาอย่างล้ำลึกให้แก่มนุษย์" และหัวข้ออื่น ๆ ที่น่าสนใจอีกด้วย

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม
เดือนนี้
4,412
ปีนี้
47,728
นักศึกษาและคณาจารย์จากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เยี่ยมชมงานห้องสมุด วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563
ดูกิจกรรมทั้งหมด