“Better tomorrow Read today” = “อ่านหนังสือวันนี้ เพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่า”
FREEBOX

 

จันท์, เปรม. 2563. โคทาน (ภาคสมบูรณ์)  แปลโดย ศรีนาคร. ศริติ ภูริปัญญา. กรุงเทพฯ: ศรีปัญญา. 584 หน้า. 550 บาท.

 

         พบกับวรรณกรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของอินเดีย ในศตวรรษที่ 20 "โคทาน (Godaan)" นวนิยายที่เปี่ยมไปด้วยกระบวนการคิด วิเคราะห์ วิจารณ์ กรอบความเชื่อ จารีตประเพณี การต่อสู้ทางชนชั้น ทฤษฏีการเมืองการปกครอง ระบบเศรษฐกิจ แม้กระทั้งปัญหาทางสังคม เช่น การกดขี่ทางเพศ การเหลื่อมล้ำทางสังคม ซึ่งทางผู้เขียนอย่าง "เปรม จันท์" นักเขียนนวนิยายที่ได้สมญานามของอินเดียว่า "จักรพรรดิแห่งนักเขียน" ได้ดำเนินเรื่องไว้อย่างสมบูรณ์ นำเสนอหลายมุมหลายมิติ เพื่อต่อยอดการแก้ปัญหา โดยไม่ละทิ้งอรรถรสของความเป็นนวนิยาย รวมทั้งผู้ที่ถ่ายทอดออกมาเป็นภาษาไทยคือ "ดร.กิติมา อมรทัต" ผู้ซึ่งจบปริญญาเอกจากประเทศอินเดีย และใช้ชีวิตอยู่ในอินเดียเป็นเวลายาวนาน รับรู้วัฒนธรรมของอินเดียเป็นอย่างดี ซึ่งจะทำให้คุณได้อ่านวรรณกรรมชิ้นเอกของอินเดียเล่มนี้อย่างไม่ผิดหวังแน่นอน

 

 

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม
เดือนนี้
3,675
ปีนี้
46,991
นักศึกษาและคณาจารย์จากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เยี่ยมชมงานห้องสมุด วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563
ดูกิจกรรมทั้งหมด