“Better tomorrow Read today” = “อ่านหนังสือวันนี้ เพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่า”
FREEBOX

 

โลนกา, กิร์สติ. 2563. นวัตกรรมการเรียนรู้แห่งอนาคตแบบฟินแลนด์ แปลจากเรื่อง Phenomenal Learning from Finland โดย สุนันทา  วรรณสิทธิ์. กรุงเทพฯ: บุ๊คสเคป. 400 หน้า. 425 บาท.

 

          ตั้งแต่ทศวรรษ 2000 แวดวงการศึกษาทั่วโลกหันมาจับตาฟินแลนด์ในฐานะประเทศที่มีระบบการศึกษาดีที่สุดในโลก จากผลงานแชมป์คะแนนสอบ PISA ต่อเนื่องหลายปี
         กว่า 20 ปีต่อมา ฟินแลนด์ยกเครื่องการศึกษาครั้งใหญ่อีกครั้ง ออกแบบหลักสูตรแห่งอนาคตเพื่อรับมือโจทย์ท้าทายในโลกดิจิทัลยุค AI และ IoT ด้วยการเรียนรู้เชิงรุกผ่านการสร้างความรู้ (Knowledge Creation) ที่การ "รู้ได้อย่างไร" สำคัญกว่า "รู้อะไร" 
         "กิร์สติ โลนกา" ศาสตราจารย์ด้านจิตวิทยาการศึกษาแห่งมหาวิทยาลัยเฮลซิงกิ พาเราไปทำความรู้จักกับหลักสูตรการศึกษาใหม่ล่าสุดจากฟินแลนด์ ที่จะสร้าง "สมรรถนะแห่งศตวรรษที่ 21" เพื่อให้เด็กๆ ฉลาดรู้เต็มศักยภาพ และเติบโตเองได้อย่างมีสุขในโลกโลกาภิวัตน์ใบใหม่ พร้อมนวัตกรรมการสอนแนวใหม่ "การเรียนรู้ผ่านปรากฏการณ์" (Phenomenal-based Learning) ที่สลายเส้นแบ่งระหว่างห้องเรียนและโลกจริง บูรณาการความรู้หลากหลายสาขาวิชา และขยายพื้นที่การเรียนรู้ให้ทั้งกว้างและลึกยิ่งกว่าเดิม
         "Phenomenal Learning: นวัตกรรมการเรียนรู้แห่งอนาคตจากฟินแลนด์" จะมอบแนวทางใหม่และสร้างแรงบันดาลใจให้ครู นักการศึกษา พ่อแม่ และนักเรียนรู้ ลุกขึ้นมาปฏิวัติการเรียนรู้อีกครั้งเพื่อก้าวสู่อนาคตที่เรียกร้องคำถามใหม่ คำตอบใหม่ ทางเลือกใหม่ และคนพันธุ์ใหม่

 

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม
เดือนนี้
2,582
ปีนี้
45,898
นักศึกษาและคณาจารย์จากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เยี่ยมชมงานห้องสมุด วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563
ดูกิจกรรมทั้งหมด