“Better tomorrow Read today” = “อ่านหนังสือวันนี้ เพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่า”
FREEBOX

 

คาร์เนกี, เดล. 2552. การพูดในที่ชุมนุม แปลจากเรื่อง How to Develop Self-Confidence & Influence People by Public Speaking โดย อาษา  ขอจิตต์เมตต์. กรุงเทพฯ: แสงดาว. 360 หน้า. 290 บาท.

 

          นับเป็นหนังสือเรื่องสุดท้ายในชุดพัฒนาบุคลิกภาพ ของ "เดล คาร์เนกี" นักสังเกตการณ์มนุษย์ที่ยิ่งใหญ่ และมีความเข้าใจในธรรมชาติมนุษย์ได้อย่างลึกซึ้ง เนื้อหาภายในเล่มจะให้ความรู้เกี่ยวกับการรวบรวมความกล้าที่จะพูดต่อหน้าผู้อื่นเป็นจำนวนมากได้อย่างไม่สะทกสะท้าน สามารถพูดได้อย่างกระชับและรวบรัดใจความได้ ไม่เยิ่นเย้อ และไม่ทำให้ผู้ฟังเกิดความเบื่อหน่ายอีกด้วย   เพราะการพูดคือการแสดงพลัง แสดงความสามารถในการเป็นผู้นำ ดังนั้น เราจะเห็นว่าผู้ที่ขึ้นมาเป็นใหญ่ในทุกข์องค์กรแม้แต่นักการเมือง ต้องกล้าพูด กล้าทำ แล้วคุณล่ะ...อยากจะเป็นอีกคนหนึ่งไหม ที่ประสบชัยชนะและความสำเร็จ สามารถพัฒนาบุตลิกภาพด้วยการพูด!

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม
เดือนนี้
2,581
ปีนี้
45,897
นักศึกษาและคณาจารย์จากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เยี่ยมชมงานห้องสมุด วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563
ดูกิจกรรมทั้งหมด