“Better tomorrow Read today” = “อ่านหนังสือวันนี้ เพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่า”
FREEBOX

 

นพพิชญ์  ประหวั่น. 2564. อักษรจีนย่อ-เต็ม เล่มเดียวจบ. กรุงเทพฯ: เพชรประกาย. 176 หน้า. 155 บาท.

 

         เรียบเรียงอักษรจีนตัวย่อซึ่งใช้กันทั่วไปในประเทศจีน (สาธารรัฐประชาชนจีน) สิงคโปร์และมาเลเซีย ควบคู่ไปกับอักษรจีนตัวเต็มที่ใช้กันทั่วไปในไต้หวัน ฮ่องกง และมาเก๊า โดยแบ่งออกเป็น 2 หมวดใหญ่ คือ 1.อักษรจีนตัวย่อที่ใช้เป็นอักษรข้างไม่ได้ และ 2.อักษรจีนตัวย่อที่ใช้เป็นอักษรข้างและอักษรข้างตัวย่อ แต่ละหมวดจะเรียงลำดับตัวอักษรตามเสียงอ่านพินอิน

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม
เดือนนี้
2,579
ปีนี้
45,895
นักศึกษาและคณาจารย์จากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เยี่ยมชมงานห้องสมุด วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563
ดูกิจกรรมทั้งหมด