“Better tomorrow Read today” = “อ่านหนังสือวันนี้ เพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่า”
FREEBOX

 

ประยงค์  อู่ประสิทธิ์วงศ์. 2564. หลักการเขียนโปรแกรมภาษา Python - Second edition. กรุงเทพฯ: ส.เอเซียเพรส. 488 หน้า. 325 บาท.

 

          ไพทอน (Python) เป็นภาษาที่ได้รับความนิยม เนื่องจากเป็นภาษาที่เรียบง่าย มีโครงสร้างภาษาไม่ซับซ้อน ทำให้เหมาะนำมาใช้กับการศึกษาเขียนโปรแกรม และยังนำไปใช้พัฒนาโปรแกรมในแขนงต่างๆ มากมาย
         หนังสือเล่มนี้ได้เขียนขึ้นมาเป็นฉบับที่สอง ต่อจากหนังสือ "พื้นฐานการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Python” โดยมีการปรับปรุงภาษาไพทอนให้ทันสมัยกับรุ่นล่าสุด และนำเครื่องมือไอดีอีมาใช้คือ Visual Studio Code ซึ่งช่วยให้เขียนโปรแกรมได้สะดวกขึ้น มีเนื้อหาประกอบด้วยหลักพื้นฐานของภาษาไพทอนจากหนังสือเล่มแรก และมีการปรับปรุงเนื้อหาให้ทันสมัย เช่น ตัวดำเนินการวอลรัส (walrus Operator) เอฟสตริง (f-string) เมธอด lstrip() และ rstrip() ในสตริง ตัวดำเนินการรวมค่าสมาชิกคือ | และ |= ในดิกชันนารี
         นอกจากนี้ได้เพิ่มเติมเฟรมเวิร์คที่ควรรู้จัก ประกอบด้วยโมดูล Turtle, PyGame, PyQt5, Django และการเชื่อมต่อใช้งานฐานข้อมูล MySQL หนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้เริ่มต้นที่สนใจต้องการศึกษาการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาไพทอน และผู้ที่ต้องการนำไปประยุกต์ใช้งานกับเฟรมเวิร์ค โดยเนื้อหาแต่ละเรื่องมีตัวอย่างประกอบมากมายสามารถดาวน์โหลดได้

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม
เดือนนี้
4,416
ปีนี้
47,732
นักศึกษาและคณาจารย์จากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เยี่ยมชมงานห้องสมุด วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563
ดูกิจกรรมทั้งหมด