“Better tomorrow Read today” = “อ่านหนังสือวันนี้ เพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่า”
FREEBOX

 

ธานี  ปิยสุข. 2563. แต้จิ๋ว. กรุงเทพฯ: แสงดาว. 216 หน้า. 240 บาท.

 

         ชาวจีนแต้จิ๋ว คือชาวฮั่นที่เป็นคนท้องถิ่นอาศัยในภาคตะวันออกของมณฑลกวางตุ้ง ประเทศจีน ซึ่งมีภาษาถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง แต่ทุกวันนี้ส่วนใหญ่มาอาศัยอยู่ในประเทศอื่นๆ อาทิ สิงคโปร์, มาเลเซีย และประเทศไทย ผู้ใหญ่หรือผู้ที่มีชื่อเสียงในไทยก็สืบเชื้อสายมาจากจีนแต้จิ๋วอยู่มาก อาทิ ตระกูลเจียรวนนท์ จัดอยู่ 100 อันดับแรกของตระกูลที่ร่ำรวย ปัจจุบันรุ่นลูก หลานที่ยังไม่เข้าถึงเรื่อวัฒนธรรม ประเพณี เอกลักษณ์ ตลอดจนประวัติการต่อสู้ของบรรพชนตั้งแต่ยุคเริ่มประวัติศาสตร์กระทั่งปัจจุบันก็มีอยู่มาก

         สำหรับคนที่ไม่รู้ภาษาจีน แต่อยากรู้จักประวัติความเป็นมาของบรรพชนคนจีน เรื่อง “แต้จิ๋ว” ในแง่มุมต่างๆ ที่ทะลึ่งตึงตัง แต่ก็สะท้อนถึงชีวิตความเป็นอยู่ ขนบธรรมเนียมของชาวจีนแต้จิ๋วยุคปฏิวัติ ดร.ซุน ยัตเซ็น ได้รวมสำนวนจนแต้จิ๋วที่มีสำเนียง และภาษาถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง อ่านได้ความรู้ และได้ความสนุกเพลิดเพลิน อาทิ “มุย ซี เซีย ฮู” มีเมียสวยๆ จะเสียสุขภาพ, จ๋าว เกี้ย แก้ ฉุก ปัก หนั่งไก้ (ลูกสาวออกเรือน ก็กลายเป็นสมบัติของคนอื่น) “จ๋าว เกี้ย” ลูกที่วิ่งหนีจากไป ฯลฯ แม้ชาวจีนแต้จิ๋วจะถูกตราหน้าว่าเป็นคนชั้นต่ำ ไร้การศึกษา ชอบเล่นการพนัน พูดจาหยาบคาย เสียงดังไม่มีมารยาท แต่ข้อดีก็คือ เป็นนักสู้ มีความจริงใจ ขยัน อดทน ที่สำคัญมีมานะเป็นเลิศ สิ่งเหล่านี้ล้วนสะท้อนอยู่ในข้อเขียนของหนังสือเล่มนี้

 

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม
เดือนนี้
2,586
ปีนี้
45,902
นักศึกษาและคณาจารย์จากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เยี่ยมชมงานห้องสมุด วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563
ดูกิจกรรมทั้งหมด