“Better tomorrow Read today” = “อ่านหนังสือวันนี้ เพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่า”
FREEBOX

 

โอมาร์, คัยยาม. 2563. รุไบยาต แปลจากเรื่อง Rubaiyat of Omar Khayyam โดย รื่นฤทัย สัจจพันธุ์. กรุงเทพฯ: แสงดาว. 338 หน้า. 350 บาท.

 

          "รุไบยาท" เป็นบทกวีภาษาเปอร์เซีย แต่งโดย "โอมาร์ คัยยาม" กวีและนักปราชญ์ชาวเปอร์เซีย (อิหร่าน) เป็นบทกวีที่ไพเราะ การเปรียบเปรยศาสนาของผู้นับถือในยุคสมัยนั้น การเชิญชวนมนุษย์ทั้งหลายให้รีบหาความสนุกและความสบายต่าง ๆ บนโลก ด้วยการเสพสุขที่มีทั้งรูป รส กลิ่น เสียง และสัมผัส บทกวีนี้มีความไพเราะแล้วยังแสดงคุณค่าทางปรัชญาชีวิตอันลึกซึ้งอีกด้วย หลังจากนั้น เอ็ดเวิร์ด ฟิตซเจอรัลด์ ผู้ซึ่งแปลรุไบยาทเป็นภาษาอังกฤษ และ แคน สังคีต ค้นพบเข้า จึงได้แปลเป็นภาษาไทย โดยใช้วิธ๊แปล แปร และประพันธ์บทกวีเหล่านี้ขึ้น เป็นการบอกเล่าถึงตัวตนของ แคน สังคีต ผู้เป็นเสมือนมือดาบปราบเซียนในบรรดาขุนพลผู้นั่งสลักวรรคทองแห่งวรรณศิลป์สมัยนั้น

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม
เดือนนี้
4,412
ปีนี้
47,728
นักศึกษาและคณาจารย์จากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เยี่ยมชมงานห้องสมุด วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563
ดูกิจกรรมทั้งหมด